Preliminärt PM för Bjurtjärnsloppet 2019-06-06

Tävlingsplats: Bygdegården i Kväggeshyttan, 12 km från Kristinehamn utefter vägen mot Bjurtjärn.

Parkering: I anslutning till bygdegården, 200 – 500 m gångväg. Vänligen, följ parkeringsvakternas anvisningar

Efteranmälan: Kan göras fram till 10:30 på tävlingsplatsen. Avgift 200 kr för Herrar och Damer och
50 kr för Pojkar och Flickor. Kontant betalning eller Swish.

Nummerlappar: Skall bäras av samtliga tävlande. Föranmälda hämtar sina nummerlappar på tävlingsplatsen
från 09:30, efteranmälda får sin nummerlapp vid anmälningen.

Toaletter: Det finns två toaletter i Bygdegården.

Startlista: Publiceras på hemsidan.

Starttid: Alla klasser startar gemensamt kl. 11:00. Starten sker i anslutning till bygdegården.

Bansträckning: Se banskiss nedan. Banan är markerad med vita pilar i marken samt Röda Team Sportia-snitslar.
Flaggvakter finns i tveksamma eller trafikerade korsningar. Underlaget är ca 2 km asfalt; ca 2 km grusväg samt
 ca 1 km körväg/större stig. Det går att använda "tävlingsskor". Kilometerskyltar finns.

OBS!!! Första respektive sista kilometern av banan går på en trafikerad landsväg. Första kilometern skall alla springa
på höger sida av vägen. Sista kilometern skall alla springa på vänster sida av vägen. Håll rätt sida av vägen och gena inte i kurvorna.

Brutet lopp: Rapportera brutet lopp till målpersonalen.

Vätska: Vätskekontroll finns på banan efter ca 3 km. Vätska serveras också efter målgång.

Prisutdelning: För alla klasser preliminärt kl. 12:30. Hederspris till de tre bästa i varje klass, dessutom ett stort antal fina
utlottningspriser som lottas ut bland alla fullföljande.

Omklädning/dusch: Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda dusch och omklädning. Vi kan dock vid fint väder
rekommendera bad i traktens sjöar t.ex. Vilången eller Kväggen.

Servering: Välsorterad servering med fika, hembakt, glass, nygrillade hamburgare och korv etc.

Tävlingsledare: Carolina Andersson, 070 760 58 86, carolina.a@live.se