Sveaskog kommer att lotta ut en högtryckstvätt från Husqvarna,
värde 3 000 kr bland alla som fullföljer loppet. Du har väl anmält dig?

Gör det senast den 4 juni, sedan gäller efteranmälan på plats
mot förhöjd avgift.Välkommen med din anmälan!