Ny Bana i år!

 

I år byter vi bana på loppet. Anledningen till att vi byter bana är dyra polistillstånd.

Länsvägen räknas som offentlig plats och kräver tillstånd att springa på. Tidigare

handläggare på polisen har gjort en annan bedömning och vi har fått ett tillstånd att

arrangera loppet utan kostnad. I stället för att höja anmälningsavgiften ändrar vi banan

 så ingen del av arrangemanget förläggs på offentlig plats.

 

Banan är fortfarande 5 km men kommer att gå enbart på grusväg.

Det blir också en mycket flackare och snabbare bana som också lämpar sig bättre att

gå med barnvagn. Omgivningarna är lika vackra som tidigare bana. Se fliken beskrivning

av banan för karta och bilder!