Efter starten vid Kväggeshyttans Bygdegård och ett par hundra meter lätt löpning
börjar en rejäl stigning på den asfalterad landsvägen mot Bjurtjärn.
Vid 1 km skylten nås krönet och banan viker in i skogen på en fin skogsbilväg.

Här blir det lite lättare löpning i vacker storskog. Underlaget är förhållandevis
lättlöpt och det går att ta sig fram med barnvagn med större hjul. Efter ytterligare

några stigningar kommer man vid drygt 2 km ut på en grusväg och här börjar en fin
och lättlöpt sträcka. Vid ungefär 2,8 km passeras en gård och här finns banans

vätskekontroll. Ytterligare lätt löpning på en fin liten grusväg väntar innan banan

viker höger ut på asfalten igen vid ca 4 km. Sista kilometern är en platt och lättlöpt,
men lite trist raksträcka. Snart ser du dock hagen med en Emu (strutsliknande fågel)

som står och hejar på dig. Samtidigt ser du bygdegården och snart får du vika vänster

för målspurten upp mot Bygdegården. Här väntar saft vid målet och sedan fika och
fina priser! Välkomna!